Ook huurders kunnen ‘vergroenen’ met subsidie gemeente

De subsidieregeling ‘water en groen’, die sinds 2020 bestaat in Breda, staat vanaf augustus 2021 ook open voor bewoners van een huurwoning. Zowel huurders van corporaties WonenBreburg, Alwel, Laurentius als huurders van particuliere woningen kunnen subsidie aanvragen voor groene daken en gevels, regenwatervoorzieningen zoals een regenton en het vergroenen en onttegelen van tuinen.

Met de uitbreiding van de regeling geeft Breda invulling aan de ambitie ‘Stad in een park’ en een klimaatbestendig Breda. De Gemeente Breda, de woningcorporaties en de Gezamenlijke Huurderskoepel werken sinds 2020 intensief samen aan het klimaatbestendig maken van woningen en wijken. De aanpassing van de subsidieregeling is één van de resultaten van  deze samenwerking.

Wethouder Paul de Beer van Stedelijke Ontwikkeling en Klimaatadaptatie: “Met de uitbreiding van de regeling, kunnen we flinke stappen maken in de vergroening van de stad. Hoe meer groene tuinen, hoe beter. Elke tegel eruit, is er één. Het levert de bewoners meer verkoeling op in de zomer, meer woongenot en gezondheid. En ze helpen zelf mee om de biodiversiteit in de stad te verbeteren. Top dat we dit samen met de woningcorporaties en de Gezamenlijke Huurderskoepels Breda kunnen realiseren”.

Jessie Bekkers, directeur-bestuurder Laurentius: “Ontzettend goed dat de subsidieregeling wordt uitgebreid en met elkaar maken we Breda steeds groener. Meer groen in de stad draagt bij aan een gezonde woonomgeving voor bewoners en door voor meer groen te kiezen, vergroten bewoners zelf ook de biodiversiteit in de eigen woonomgeving. Fijn dat met deze subsidieregeling het vergroenen van de woonomgeving nu ook laagdrempeliger is voor huurders.”

Nieuwe onderdelen subsidieregeling

De nieuwe subsidieregeling ‘Water en groen op eigen terrein’ gaat na bekendmaking per augustus 2021 in. Huurders kunnen dan ook via de website website breda.nl/subsidie-water-en-groen subsidie aanvragen.

Ook nieuw in de regeling is dat huiseigenaren en eigenaren van appartementencomplexen subsidie kunnen vragen voor het afkoppelen van hun regenwaterafvoer en het aansluiten op het regenwaterriool.

Samenwerking voor groen

Vorig jaar hebben gemeente, woningcorporaties en de Huurderskoepel afspraken gemaakt rond klimaatadaptatie en biodiversiteit. Doel is om optimaal samen te werken aan een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving voor nu en straks. Dit gebeurt door meer groen aan te leggen in de openbare ruimte en tuinen, door anders om te gaan met regenwater en door het voorkomen van hittestress. De gemeente, de corporaties en de Huurderskoepel werken samen aan concrete projecten zoals het Omegaplein, Linie Zuid en Maarten de Vriesstraat. Ook zijn er dit voorjaar door de samenwerking gratis perenbomen uitgedeeld vanuit een landelijke actie van Urgenda.

 

bron: https://nieuws.breda.nl/nieuws/2021/07/15/ook-huurders-kunnen-vergroenen-met-subsidie-gemeente