Meer subsidie voor isoleren eigen huis

De subsidiebedragen voor het verduurzamen van woningen worden verder verhoogd in de loop van 2020. Dat heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangekondigd. Met de verhoogde subsidie kunnen particuliere woningeigenaren in de tweede helft van 2020 meer subsidie krijgen, wanneer zij twee of meer isolatiemaatregelen laten uitvoeren.

Je huis verduurzamen, ook tijdens de coronacrisis

Met een pakket aan maatregelen hoopt minister Ollongren onder andere huiseigenaren te stimuleren hun huis te verduurzamen, ook tijdens de coronacrisis. De bedragen die verhoogd worden vallen onder de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen aanspraak maken op deze subsidie voor het verduurzamen van woningen.

Voor particuliere woningeigenaren voorzag de SEEH-regeling al in een vergoeding van 20% van de kosten van isolatie van de woning. Met ingang van 1 juni 2020 vergoedt de regeling zelfs 30% van de kosten. De verhoging van de subsidiebedragen is daarna van kracht tot het einde van 2020.

Meer informatie:
Ministerie van BZK: Kabinet investeert in doorbouwen
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Tijdelijke verhoging subsidiebedragen SEEH