Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

De gemeente Breda biedt woningeigenaren en huurders de mogelijkheid energiebesparende maatregelen uit te voeren in hun woning. Bredanaars kunnen hiervoor vanaf medio oktober 2021 bij de gemeente subsidie aanvragen. Hou hiervoor deze website in de gaten.

De gemeente Breda biedt woningeigenaren en huurders de mogelijkheid energiebesparende maatregelen uit te voeren in hun woning. Het gaat om maatregelen die je eenvoudig zelf kunt uitvoeren in je woning. Denk daarbij aan het plaatsen van tochtstrips, radiatorfolie en het gebruik van ledlampen. Je kunt ook advies krijgen over energiebesparing in jouw woning.. Ben je een woningeigenaar dan kun je ook een warmtescan aanvragen of je verwarmingssysteem energiezuinig laten afstellen (waterzijdig inregelen).

Subsidie

De gemeente Breda heeft een budget van het Rijk ontvangen. De gemeente zal dit budget in de vorm van subsidie verstrekken aan Bredanaars. Het doel van de subsidie is om inwoners meer bewust te maken van energiebesparing. Ook vindt de gemeente het belangrijk dat inwoners zelf aan de slag gaan in hun huis; of dit nu hun eigen woning is of een huurhuis. De gemeente voert de subsidieregeling RREW samen uit met woningcorporaties Alwel, LaurentiusWonen, WonenBreburg, de Gezamenlijke Huurderskoepel en Bres energiecoöperatie.

Budget

Per woning is minimaal € 50,- en maximaal €85,- beschikbaar; afhankelijk van de keuze van de inwoner. Per woning mag slechts één aanvraag gedaan worden. Is er eerder een beroep gedaan op de vorige regeling RRE, dan komt de inwoner niet meer in aanmerking voor kleine energiebesparende maatregelen. Het  energiezuinig afstellen van het verwarmingssyteem, een warmtescan of een adviesgesprek kan dan nog wel. Let op, voor huurders en woningeigenaren gelden verschillende subsidies.

Waarschijnlijk kan de subsidie vanaf medio oktober 2021 aangevraagd worden.