Energieverbruik lager sinds corona

Hoe zit het met jouw stroomverbruik? Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het stroomverbruik in het tweede kwartaal in 2020 een stuk lager lag dan in voorgaande jaren. Door de coronamaatregelen was er minder economische activiteit in Nederland.

Volgens het CBS heeft het lage energieverbruik te maken met de lockdown en de verdere coronamaatregelen. De cijfers die moeten laten zien hoe het energieverbruik per sector verschilt moeten nog verschijnen, meldt het CBS.

Er werd van april tot en met juni zo’n zeven procent minder stroom gebruikt dan in diezelfde maanden in 2019. Ook lag het verbruik in het tweede kwartaal lager dan in de eerste maanden van 2020.

Aandeel groene stroom groter

Hoewel er de afgelopen jaren steeds meer wordt ingezet op groene stroom, hebben fossiele brandstoffen nog altijd het grootste aandeel in gebruikte energie. Toch lijkt er in Nederland nu iets te verschuiven.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) is er in de eerste helft van 2020 in Nederland minder energie geproduceerd uit steenkool dan in de periode daarvoor. Het aandeel van hernieuwbare energie is juist gestegen in die periode. Hernieuwbare energie kan volgens de definitie van het CBS komen uit zon, wind, bodem, water, buitenlucht en biomassa. Er is met name meer stroom uit zonnepanelen gekomen: 56 procent meer dan vorig jaar.

Meer weten?

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/37/7-procent-minder-elektriciteit-verbruikt-in-tweede-kwartaal