(meer…)

Wijzigingen in subsidie voor het verduurzamen van je huis

Denk je erover om je huis te verduurzamen? En neem je twee of meer maatregelen om je huis te laten isoleren? Dat is tussen 1 juni en 31 december 2020 extra gunstig. Er is een tijdelijke verhoging!

Via de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis tijdelijk krijg je zowel als eigenaar-bewoners als vereniging niet 20, maar bijna 30 procent van de kosten terug!

De regeling is ook toegankelijker gemaakt voor gemengde verenigingen, waarin zowel koop-als huurwoningen zitten. In dit artikel vertellen we je kort over de wijzigingen binnen de SEEH. Voor meer informatie kun je ook altijd terecht op rvo.nl.

Subsidie voor het aandeel huurwoningen binnen de vereniging

Met deze wijziging is de regeling toegankelijker voor gemengde verenigingen, waarin zowel koop- als huurwoningen zitten. De bedoeling van de regeling is dat eigenaar-bewoners en verenigingen, zoals VvE’s, die hun woning met minimaal twee grote maatregelen isoleren, daarvoor ongeveer 20% van de kosten vergoed krijgen.  De regeling is vooral bedoeld voor koopwoningen, daarom is als vereiste opgenomen dat zich minimaal één koopwoning in het gebouw dient te bevinden.

Tijdelijke verhoging subsidiepercentages

Door de corona crisis loopt in de isolatiesector sterk terug en is er sprake van minder opdrachten en omzetdaling. Dit is slecht nieuws voor de voortgang van de energietransitie. Het is wel heel belangrijk dat woningeigenaren isolatiemaatregelen blijven nemen! Om dit te blijven stimuleren, zijn de subsidiepercentages van de regeling tijdelijk verhoogd tot ongeveer 30% van de kosten.

Het verhoogde subsidiepercentage is van kracht van 1 juni 2020 en loopt tot en met 31 december 2020. Daarvoor moeten de energiebesparende maatregelen uit een aanvraag van een eigenaar-bewoner te zijn verricht en betaald in de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020. Om in aanmerking te komen voor het verhoogde percentage geldt voor een vereniging dat de aanvraag moet zijn ingediend in de periode met ingang van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2020.

Je kunt nu vaker subsidie aanvragen

Voorheen was geregeld dat er eenmalig subsidie kon worden aangevraagd op grond van de regeling. Na deze wijziging is dit niet langer het geval. Als je al subsidie hebt ontvangen voor een aantal maatregelen in een eerdere aanvraag, is het voortaan mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen voor andere maatregelen waarvoor subsidie op grond van de regeling beschikbaar is voor hetzelfde gebouw of dezelfde woning.

Lees meer over de SEEH op rvo.nl.