De informatieavonden Energiezuinig wonen zijn weer gestart

Deze avonden zijn elke keer in een andere wijk. De komende periode staan we in :
IJpelaar
Princenhage
Prinsenbeek
Kesteren
Effen

Voor meer informatie over de dag,tijd en locatie kijk op bresbreda.nl

Bij “agenda” rechts op de homepage ziet u de exacte informatie

Informatie

De informatieavonden Energiezuinig wonen zijn weer gestart